Den tredje statsmakten

I denna artikel förklarar vi vad den tredje statsmakten är, samt huruvida dess inflytande minskat.

 

Vad är den tredje statsmakten?

Den tredje statsmakten är en informell benämning av Sveriges massmedia, såsom radio-, tv- och tidningsjournalistik. Regeringen ses som den första makten, Riksdagen den andra. Anledningen till att den tredje statsmakten fått sitt namn sägs bero på den kontrollerade funktion, eller makt, som massmedia åtnjuter, då de granskar både politiker och andra makthavare.

 

Har den tredje statsmaktens inflytande minskat?

Massmedians makt över informationsflödet har luckrats upp en aning i samband med digitaliseringen. För bara några hundra år sedan var massmedians makt total, ett fåtal tidningar var tillgängliga, och människor som inte köpte tidningar fick istället ta del av information via söndags-gudstjänsterna.

Numera flödar nyheter, sanna och falska, på digitala plattformar såsom Twitter, Facebook och Reddit. Utmaningen är stor, då vem som helst kan påstå vad som helst, men en fördel kan vara att vanliga människor får bestämma vad som är viktigt, istället för de stora mediehusen.

 

Sammanfattning

Den tredje statsmakten avser den svenska massmedian, då de fortfarande innehar en kontrollerande funktion. Digitala sociala medie-tjänster har dock börjat utmana den tredje statsmakten under senare tid, på gott och ont. Sist men inte minst åtnjuter både massmedia samt digitala nätverk pressfrihet.